Web 1.0 design nostalgia. Like all nostalgia, it's bullshit.